FAQs

Frequently Asked Questions

Lastik kauçuk kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan ve aracın yer ile temasını sağlayan tek ve önemli parçasıdır. Lastik içerisine basılan hava vasıtası ile takılı olduğu aracın ve üzerindeki yükün taşınmasını sağlar. Lastik kullanımı için bu noktalara dikkat edin;
 • Araç üreticisi tarafından onaylanmış ebattaki lastik ve jantları kullanın.
 • Lastik supap kapaklarını kapalı tutun.
 • Lastiğinizi parlatmak için petrol ürünleri içeren deterjan veya cilalar kullanmayın.
 • Bozuk satıhlarda yüksek hız yapmayın.
 • Lastiğinizi kaldırım kenarlarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının.
 • Lastiklerinizin havasını en az 15 günde bir kontrol edin.
 • Kullanmadığınız lastikleri şişirilmiş olarak depolamayın.
Lastik başlıca dört bölgeden oluşur:
  • Sırt
  • Yanak
  • Omuz
  • Topuk
Sırtın yanak ile birleştiği alana, lastiğin omuz bölgesi denir ve lastiğin yapısına göre sırtın altında kuşak ya da darbe katları yer alır.

Sırt

 • Lastiğin zemine temas ettiği kauçuk bölümüdür. Yola tutunmayı, çekişi, su atmayı, soğumayı sağlayan kanal ve bloklardan oluşmuştur. Üretim sırasında kuşakların üstüne yerleştirilir. İki veya tek katmanlı olup, farklı kauçuk karışımlardan meydana gelir. Lastiğin sırt deseni kalıpta, sırt karışımının şekillenmesi ile pişirme sırasında olur.
KUŞAK: Radyal lastiklerde sırt ile gövde arasında -gövdenin üst kısmında- bulunan, lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren çelik, naylon vb. maddelerden oluşan lastik bileşenidir. Ana fonksiyonu, lastiğin sırt bölgesinde denge sağlamak, düzensiz aşınmayı engellemek, sürüş ve çekişe katkıda bulunmaktır. EKSİZ NAYLON ŞERİT: Düzgün sürüş ve mukavemet sağlar. DARBE KATI: Çelik kuşaklar üzerinde spiral şeklinde eksiz naylon darbe katı vardır. Yüksek hızlarda dengeli sürüş ve kuşağın dış etkilere karşı korunmasını sağlar. KARKAS (GÖVDE): Hava basıncını lastik içinde tutan, yükü taşıyan ve sarsıntıları karşılayan kısımdır. Radyal lastiklerde kuşak, çapraz lastiklerde ise sırt veya darbe katının altında yer alır. Topuk tellerinin etrafında dönerek yanak bölgesinde biter. Çelik, naylon, rayon vb. kordlardan oluşan, lastiğin ana bileşenidir. ASTAR: Lastiğin hava geçirgenliğini önlemek amacıyla kullanılır, kauçuk karışımından yapılır.

Yanak

Lastiğin çevresi boyunca sırt ve topuk bölgeleri arasında kalan, yola temas etmeyen kauçuk kısmıdır. Lastiğin yanak kısmında, mukavim ve hava etkilerine karşı dayanıklı karışım kullanılır. Gövdeyi yandan gelecek sürtünmelere karşı korur ve lastiğe esneklik sağlar. Yüksek ve ultra yüksek performans grubu lastiklerde, direksiyon hâkimiyetinin arttırılması için çelik veya naylon takviyelerin kullanıldığı da olur. Tüm markalama ve ebat yazıları yanak üzerindedir.

Omuz

Lastiğin sırtından yanak kısmına geçiş yaptığı kalın kauçuktan yapılmış üst yanak bölgesidir. Sırt ısısını dışarı atabilmek için pencereli yapıdadır. Görevi gövdeyi korumaktır.

Topuk

Lastiğin janta temas eden bölgesinde bulunan lastik bileşenlerinin tümüdür. Yan yana gelmiş ve kauçuk karışımı ile birbirine bağlanmış topuk teli demeti, topuk dolgusu ve jant yastığı başlıca topuk bileşenleridir. Topuk, lastiğin janta iyi oturmasını ve sıkıca bağlanmasını sağlar.

Ebat Gösterimi

Tüm lastikler T&RA ve ETRTO gibi uluslararası örgütler tarafından belirlenen; jant çapı, dış çap, kesit genişliği gibi parametreler için belirlenen standartlara uymak zorundadır.

Her lastiğin yanağında çeşitli büyüklükte yazılar yer alır. İşte, lastiğin özelliklerini ve kullanımı ile ilgili bazı uyarıları içeren bu yazıların anlamları ve açıklamaları:

Azami Yük - Basınç Bilgileri

ABD'de geçerli DOT şartnamelerine göre yazılması zorunlu bir bilgidir. Azami yük ve basınç miktarını belirtir.

Hız Sembolü ve Yük İndeksi.

Avrupa ETRTO standartlarına göre lastiğin taşıyabileceği azami yükü ve bu yükle dayanabileceği en yüksek sürati belirten işaretlemedir.