3 – Lastik üzerindeki işaretler nelerdir?

Her lastiğin yanağında çeşitli büyüklükte yazılar yer alır. İşte, lastiğin özelliklerini ve kullanımı ile ilgili bazı uyarıları içeren bu yazıların anlamları ve açıklamaları:

Azami Yük – Basınç Bilgileri

ABD’de geçerli DOT şartnamelerine göre yazılması zorunlu bir bilgidir. Azami yük ve basınç miktarını belirtir.

Hız Sembolü ve Yük İndeksi.

Avrupa ETRTO standartlarına göre lastiğin taşıyabileceği azami yükü ve bu yükle dayanabileceği en yüksek sürati belirten işaretlemedir.